Vytvorené: pred mesiacom

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ

Obsah

Na webinári sa dozviete čo prinášajú nové legislatívne úpravy (novela školského zákona od 1. 1. 2022). Hovoriť sa bude o inkluzívnych postupoch, nastavení IVP, výmene vzájomných skúseností zo škôl.


Komu je určený

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl

  • pracovníci CPPPaP

  • centrá včasnej intervencie


Školitelia


Organizačné info

  • Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom.

  • Link bude zaslaný samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom.

  • Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na strane účastníka nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte vtedy organizátora, ktorý bude hľadať riešenie

  • čas vzdelávania: 15:00 - 18:00

7 január 2022
on-line, SK
EUR 30

Linky:

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ