Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Vývin citových vzťahov od narodenia po dospelosť

Každý z nás sa rodí do siete určitých vzťahov a či chceme či nie, na ich kvalite záleží nie len to, či prežijeme do dospelosti, ale aj to, aká z nás bude osobnosť. Spôsoby, akými sa vyrovnávame so stresom, regulujeme úzkosti či nadväzujeme nové vzťahy a vychovávame ďalšie generácie z veľkej časti pramenia z prežitkov, ktoré nám naši najbližší pripravili počas detstva a dospievania.

Obsah

Ktoré charakterové črty a modely správania však v skutočnosti preberáme z rodinných vzťahov? Dá sa vymaniť z bludného kruhu rodinnej toxicity? Aké zážitky neoddeliteľne patria k naplnenému detstvu? Môže na povahu dieťaťa vplývať aj vzťah s matkou pred narodením? Spoznajte formatívnu úlohu blízkych rodinných vzťahov!

Psychoterapeut a psychiater pre deti a dospievajúcich, Peter Pöthe, vo svojej fascinujúcej online prednáške priblíži najdôležitejšie zážitky, ktoré vznikajú vo vzťahu dieťaťa a matky a tiež významné udalosti, ktoré už dospelý človek zažíva vo vzťahoch s blízkymi osobami v priebehu celého života. Spoločne sa tiež pozriete na to, ako citové vzťahy s najbližšími osobami ovplyvňujú rast nášho mozgu a úroveň nášho psychického a telesného zdravia. 


Lektor

MUDr. Peter Pöthe

Psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut a psychiater pre deti a dospievajúcich. Od roku 1999 pôsobí v súkromnej praxi v Prahe. Je autorom niekoľkých odborných monografií a článkov. Učí detskú psychoterapiu v ČR a SR. Dlhodobo sa venuje liečbe a ochrane traumatizovaných a znevýhodnených detí.


Organizačné info

Štart: 19:00 hod.