Vytvorené: pred rokom

Sfumato ® (Plynulé čítanie ®) LETNÁ ŠKOLA - Levoča

Program je určený novým uchádzačom. Je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR.


Lektor

Mgr. Iva OndráčkováOrganizačné info

Ak chcete navštevovať letnú školu, najprv musíte absolvovať minimálne dvojdňový seminár. Ak táto požiadavka nie je splnená, žiadosť na letnú školu nebude vôbec prijatá.

  • 32 lekcií
  • v prípade zrušenia bude platba vrátená do 60 dní
  • Čas: nedeľa 9 – 16 hod., pondelok 9 – 16 hod., utorok 9 – 16 hod.,
  • uzávierka prihlášok 26. 6. 2022


Organizátori pripomínajú, že UČITELIA nemôžu aplikovať metodiku Sfumato v praxi v prvých ročníkoch ZŠ, pokiaľ k tomu nezískajú oprávnenie.

Po základnom dvojdennom školení musia absolvovať praktický výcvik v metodike Sfumato, a to na LETNEJ ŠKOLE PRE PEDAGÓGOV.

Po absolvovaní letnej školy získajú osvedčenie, ktoré ich bude oprávňovať k aplikácii metodiky Sfumato v praxi.

V žiadnom prípade bez praktických skúseností učiteľ nemôže reedukovať žiakov s VPU čítania a písania touto metódou. Ku komerčným účelom nemožno používať Sfumato, pretože ochrannú známku vlastní iba ABC MUSIC, preto sa všetky aktivity realizujú pod touto vzdelávacou inštitúciou, ktorá je jediným nositeľom a šíriteľom know-how

14 august -
16 august 2022
Levoča, SK
EUR 260

Linky:

Sfumato ® (Plynulé čítanie ®) LETNÁ ŠKOLA - Levoča