Vytvorené: pred 3 týždňami

Konferencia LOGOPEDYS

Rozvoj Eľkoninovej metódy na Slovensku a v Čechách.


Tréning fonematického uvedomovania tak, ako ho nepoznáte...

  • Kontexty Eľkoninovej metódy a podporné opatrenia
  • Skúsenosti a dobrá prax
  • Eľkoninova metóda ako prevencia pred problémami v čítaní a písaní


Organizačné info

  • poplatok zahŕňa občerstvenie a obed
  • pre účasť je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť poplatok
6 marec 2024
Zemianske Kostoľany, SK
EUR 30

Linky:

Konferencia LOGOPEDYS