Vytvorené: pred 3 rokmi

Komunikačné stratégie pre prácu s problémovým dieťaťom v školskom prostredí.

„ Problémové dieťa“ v škole a čo s ním? Klamstvá, nerešpektovanie zadaných hraníc, pravidiel a autorít, problémy s vrstovníkmi, neplnenie si povinností, sebapoškodzovanie ….

Ako pristupovať k týmto deťom? Ako s nimi komunikovať? Ako nadviazať spoluprácu s rodičmi? Toto sú otázky, na ktoré budete na workshope pomocou kazuistík z praxe hľadať odpovede.

Organizátor

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Čas:

09:00 - 15:00