Vytvorené: pred 5 mesiacmi

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

Seminár je zácvikom k používaniu metodiky ACFS (Application of Cognitive Functions Scales – Diagnostika kognitívnych funkcií, deti 3-6 rokov)


Obsah

  • základné princípy dynamického vyšetrenia, teoretické východiská vzniku metódy ACFS

  • zoznámenie sa so 4. povinnými a 2. doplnkovými škálami, princípy administrácie a vyhodnotenia testu, interpretácia výsledkov

  • písanie správy z vyšetrenia uvedenou metódou, predstavenie ukážkových prípadových štúdií


Pre koho

  • špeciálni pedagógovia

  • psychológovia


Lektor

  • doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.Organizačné info

  • miesto konania: DysCentrum Praha

  • UPOZORNENIE - metódu je potrebné zakúpiť u firmy Propsyco, s.r.o. (http://shop.propsyco.cz/, cena testu je 19 000 Kč s DPH). Absolvovanie seminára je podmienkou kúpy metódy. Je však možné absolvovať len seminár, kúpa ACFS nie je podmienkou prihlásenia na vzdelávanie.

  • rozsah seminára: 5 hodín (9.00 - 14.00 hod.)


12 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 1200

Linky:

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje