Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Detské Vianoce - s knihou či bez?

Detské Vianoce - s knihou či bez?
V poslednej dobe sa nás rodičia v poradniach často pýtajú, načo vlastne dnes deti potrebujú vedieť čítať? Veď takmer všetky potrebné informácie sa v tejto modernej dobe dozvedia aj inou formou – cez videá z internetu, z televízie.

Samozrejme, pozeranie TV, PC, sedenie pri internete, telefóne či tablete sú činnosti, ktoré dnes naše deti najčastejšie (a mnohé aj najradšej) robia. Pri knihách trávia čas mnohé len pramálo a obvykle len z nutnosti.

A čo Vianoce – majú byť teda s knihou, či bez?

Čítanie je zázračná činnosť ľudského mozgu. S čítaním sa nenarodíme, ale musíme sa ho naučiť a potom aj trénovať, rozvíjať (aby nám išlo plynulo, bezbolestne, automaticky). Pri čítaní sú v akcii celkom iné mozgové centrá, ako pri sledovaní informácií z TV, z internetu. Každé malé dieťa však prirodzene, vo svojej vrodenej zvedavosti, inklinuje ku knižkám – najprv k pekným farebným, s veľkými, milými obrázkami v nich. Potom k príbehom, ktoré sa na ne viažu („mami prečítaj, povedz mi rozprávku“), pretože tým dieťa môže prirodzene rozvíjať a uspokojovať svoju zvedavosť, spoznávať svet s jeho veľkými tajomstvami, rozvíjať fantáziu, nadobúdať nové vedomosti, získavať informácie, dostať odpovede na otázky „prečo...“.

Prečo s deťmi čítať

Prevažnú väčšinu vedomostí nadobúdame ešte stále čítaním. Náš školský systém je stále postavený najmä na učení sa z textu. Navyše táto „dištančná doba“ je náročná aj pre deti, aj pre rodičov. Zo skúseností, ktoré v poradniach máme, najmä rodičia prvákov a druhákov sa stávajú chtiac-nechtiac učiteľmi čítania. Nikto ich neučil didaktiku čítania, často učia svoje deti iba intuitívne, možno tak, ako si to pamätajú z vlastnej školskej minulosti, ako to učili ich (ak si pamätajú). Pani učiteľky sú im samozrejme nápomocné a sprevádzajú ich, vedú ich, niekedy to však nestačí. Vtedy je tu špeciálny pedagóg (školský, alebo v poradni). Ten môže pomôcť a poradiť tam, kde to bežnými metódami nefunguje.

Ako čítať

Keď dieťa vidí čítať rodiča, bude čítať aj ono – každé dieťa zrkadlí rodičovo správanie. Ak naučíme dieťa mať radosť z čítania, dáme mu do ruky významný nástroj na poznávanie sveta a objavovanie jeho tajomstiev. Je potrebné čítať čo najčastejšie, pravidelne, nie však len z nutnosti, s tlačením a „nútením“, ale urobiť si z čítania zábavu, radosť, hru. Spoločné čítanie upevňuje vzťah dieťaťa s rodičom, umocňuje pocit spolupatričnosti, radosti zo spoločne strávených chvíľ, podporuje chuť dieťaťa k nadobúdaniu vedomostí, poskytuje zábavu, rozvíja predstavivosť, fantáziu, buduje slovnú zásobu.

Akú knihu vybrať, čo čítať

Primeranú nie len veku, ale najmä čitateľským schopnostiam dieťaťa. Malým, začínajúcim čitateľom alebo deťom v predčitateľskom období knižky s obrázkami, s ilustráciami. Tie pomáhajú pochopiť text,  rozvíjať predstavivosť, vťahujú dieťa do deja, približujú obsah. Pomáhajú rozvíjať aj rozprávačské (naratívne) schopnosti dieťaťa. Vybrať je potrebné vždy takú knihu, ktorá zodpovedá záujmom a záľubám dieťaťa – radšej bude čítať o niečom, čo ho zaujíma.

A čo s dieťaťom, ktoré nechce čítať alebo sa čítaniu učí ťažko

Niekedy naučiť dieťa čítať nemusí byť celkom jednoduché a ani bezbolestné. Stáva sa, že čítanie nejde ani vtedy, keď sa veľmi snaží aj dieťa, aj rodič, aj pani učiteľka. Vtedy môže pomôcť špeciálny pedagóg, ktorý je na takéto situácie „špeciálne školený“.

V našej edícii je aktuálne exkluzívne v predpredaji prvá knižka s logom Náš Poklad: Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky. Knižka začala vznikať počas minuloročného dištančného vzdelávania po neustálych telefonátoch rodičov, ako majú pomôcť s technikou čítania svojim deťom. Vydali sme ju ako naše prvé dielko na pomoc a podporu všetkým deťom aj rodičom, ktorí to potrebujú.

Viac o knižke nájdete tu.