Adresár

Krízová linka

Čo robia
Krízové linky sú telefonické linky,  ktoré poskytujú služby s cieľom pomáhať v ťažkých životných situáciách obvykle 24 hodín denne. Na linky je možné sa obrátiť s akýmkoľvek problémom, v krízovej situácii, pri pocitoch beznádeje, zúfalstva, pri ubližovaní, zastrašovaní, pri problémoch v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami

Na niektoré sa však dá obrátiť aj vtedy, ak sa dieťa alebo aj dospelý jednoducho nemá s kým porozprávať a nemá nikoho, kto by ho vypočul, tiež pri rodičovských únosoch, nezvestnosti dieťaťa a pod. Mnohé poskytujú aj sociálno-právne rady, v závislosti od zamerania danej linky. 

Určené sú pre všetky vekové skupiny, často podľa zamerania linky (detské alebo pre dospelých). 
O nás Tipy Podmienky