Adresár

Detská liečebňa, kúpele

Čo robia
Detské liečebne alebo kúpele obyčajne patria do rezortu zdravotníctva. Poskytujú zväčša komplexnú rehabilitačnú starostlivosť formou pobytu, nadväzujúcu na predošlú ambulantnú starostlivosť o pacienta. 

Kúpeľné procedúry sú často uhrádzané zo zdravotného poistenia na základe návrhu lekára na kúpeľnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si obyčajne pacient hradí sám. Podľa zamerania kúpeľov a liečební poskytujú  fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, balneologickú starostlivosť a pod.  

V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať poisťovne o čiastočnú úhradu pobytu pre sprievodcu dieťaťa. Určené sú pre všetky vekové skupiny.