Upozorni na zaujímavé články alebo linky

Na stránke Pokladu môžete ponúknuť na zverejnenie zaujímavé články z iných stránok, prospešné linky a odkazy na zaujímavosti. Obsah však musí súvisieť so zameraním našich stránok.

Nezabudnite, že pre účely vytvorenia vlastnej pokladničky je potrebná registrácia!

Ako na to

Stačí ak na pravej strane kliknete na malú modrú ikonu zviazaného lana ...

... a pridáte link, webovú adresu, nadpis a krátky popis o čom článok je, pre koho je určený alebo čím môže byť užitočný.....

.....napokon pridajte súvisiacu problematiku (diagnózu, terapiu a pod.). Začnite písať a z vyrolovaného ponukového listu vyberte 3-4 súvisiace termíny. Pomôže nám to pri organizovaní obsahu a zvýši šancu a uverejnenie. Následne odošlite.

Váš link bude uverejnený na našich stránkach až po našom schválení (podmienkou schválenia je, aby obsah súvisel so zameraním našej stránky a obsahoval všetky dôležité informácie). Vyhradzujeme si právo upraviť texty, alebo neuverejniť zaslaný link.