Uverejni zaujímavé pozvánky

Na stránke Pokladu môžete zverejniť pozvánky na aktivity, ktoré sami realizujete, prípadne na zaujímavé podujatia, o ktorých ste sa dozvedeli.

Nezabudnite, že pre účely vytvorenia vlastnej pokladničky je potrebná registrácia!

Ako na to

Stačí ak na pravej strane kliknete na ikonu červeného zvončeka ...

... a pridáte vlastnú pozvánku s popisom aktivity

Nezabudnite vložiť webovú adresu, na ktorej záujemcovia nájdu viac info alebo prihlášku a odošlite

Vaša pozvánka bude uverejnená na našich stránkach až po našom schválení (podmienkou schválenia je, aby obsah súvisel so zameraním našej stránky a obsahoval všetky dôležité informácie).