Vytvorené: pred 3 týždňami

Žiaci so ŠVVP vo vašej škole: legislatívne pravidlá a financovanie 2021/2022

Máte v škole deti so ŠVVP? Čo všetko im musíte zabezpečiť vzhľadom k ich typu postihnutia? Na čo máte nárok z pohľadu financovania? Čo musíte povinne vykazovať z pohľadu legislatívy?

To všetko sa dozviete od odborníčky z MPC na danú problematiku.

Cieľ

 

  • Ako môžete, čo najlepšie zapojiť deti do procesu výučby a čo ponúka legislatíva

  • Ako realizovať inkluzívne vzdelávanie

  • V čom všetkom sa líši inklúzia a integrácia a ako môžete vytvoriť inkluzívne prostredie aj v podmienkach vašej školy

  • Ako môžete z pozície pedagogického a odborného zamestnanca rozvíjať kompetencie, inkluzívne myslenie a správanie

 

Kliknite sem na detailný program 3- hodinového online seminára.

 Lektor

 PaedDr. Jana Verešová, PhD.

 

Komu je určený

Online seminár Výchova a vzdelávanie žiakov bez rozdielu z pohľadu legislatívy je určený najmä riaditeľom, pedagógom a odborným zamestnancom všetkých druhom škôl. 

 

Ďalšie info

  • Účastník 3-hodinového online seminár získa CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môže využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.  

  • V cene online seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú je možné pozrieť aj opakovane.