Vytvorené: pred 6 mesiacmi
Základy krízovej intervencie pre školských psychológov
Charakteristika kurzu
Krízová intervencia je neoddeliteľnou súčasťou práce každého psychológa. Predovšetkým v pedagogickom prostredí, kde sa psychológ musí vyrovnávať s širokou skupinou klientov, od žiakov, k rodičom, či učiteľom nadobúda znalosť základov krízovej intervencie na dôležitosti. Kurz ponúkne účastníkom znalosti potrebné k reakciám na náhle a potenciálne traumatizujúce udalosti.  

V priebehu vzdelávacieho programu sa účastníci prostredníctvom prednášok, kazuistík a diskuzie naučia teoretické základy krízovej intervencie v pedagogickom prostredí. Prostredníctvom workshopu sa naučia základy jednania s dospelým i detským klientom v kríze, naučia sa reflektovať pocity, ktoré v nich krízové situácie vyvolávajú, a uvedomovať si, ako tieto pocity ovplyvňujú ich prístup k práci v školskom systéme. Ďalej sa tiež naučia pracovať s legislatívnymi obmedzeniami a etickými princípmi v školskom systéme.

Cieľová skupina
Školskí psychológovia 

Lektor
PhDr. Kateřina Bartošová, PhD., Mgr.Gabriela Slaninová, PhD. 
Viac o lektoroch tu.
8 november -
9 november 2019
Brno, CZ
CZK 1500

Linky:

Základy krízovej intervencie pre školských psychológov

O nás Tipy Podmienky