Vytvorené: pred 8 mesiacmi

Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

Obsah

Každé dieťa s autizmom je svojim spôsobom jedinečné. Deti s autizmom nemusia mať nevyhnutne rovnaké prejavy, znaky a symptómy, spojené so syndrómom autizmu. U každého autistického dieťaťa sa objavujú skôr rozdiely ako podobnosti, rôzne symptómy v rozličnej miere, z čoho vychádza, že aj prístup odborníkov a ľudí pracujúcimi s takýmito deťmi je individuálny a prispôsobený každému dieťaťu v závislosti od jeho potrieb a miery poškodení.


Organizátor

Vedomostidovrecka.sk


Organizačné info

26 september 2023
online, SK
EUR 13

Linky:

WEBINÁR-Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi