Vytvorené: pred mesiacom

Web VČIELKA - tvorba vlastných cvičení

Webinár pre tých, ktorí pracujú s programom VČIELKA


Obsah

  • informácie o typoch cviční, ktoré môžete využívať pre vkladanie vlastného obsahu - tento zoznam cvičení sa neustále vyvíja a nové cvičenia pribúdajú
  • ako si cvičenia do Včielky systematicky ukladať, kde ich vyhľadávať po ďalšom prihlásení do Včielky
  • ako tieto cvičenia žiakom vytvárať pre hromadné použitie, alebo ich nahrať len k niektorým žiackym účtom (individualizácia)
  • hodnotenie žiaka - aké informácie o práci žiaka získava učiteľ, žiak a rodič a ako toho môžeme so žiakmi využiť v procese učenia


Organizačné info

  • Odkaz na webinár organizátori zašlú zaregistrovaným najneskôr cca 30 min. pred začiatkom webinára na mailovú adresu
  • webinár je on-line forma školenia kombinujúca moderné nástroje, internet a možnosti interaktívnej formy tradičných školení. Je potreba len PC s pripojením k internetu
  •  Webinár je zdarma
  • nie je akreditovaný MŠMT ČR
30 september 2021
on-line, CZ

Linky:

Web VČIELKA - tvorba vlastných cvičení