Vytvorené: pred rokom

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti

Obsah

  • význam bezpečnej vzťahovej väzby pre psychický a sociálny vývin dieťaťa

  • príčiny vzniku komplexnej vývinovej traumy

  • základné vývinové potreby dieťaťa

  • vývin mozgu a epigenetika

  • možnosti intervencie a liečby

Organizačné info

  • online

25 január 2023
online, SK
EUR 30

Linky:

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti