Vytvorené: pred týždňom

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

Východiskové princípy
 • Vzťahová väzba

 • Dynamický smer

 • Vzťahová psychoterapia

Zámer workshopu

 • Predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu.

 • Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách.

 • Diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní.

Účastníci workshopu si budú môcť vyskúšať a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, zároveň si uvedomiť, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.


Ciele

 • Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

 • Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

 • Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

 • Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu

Lektori

PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.


Pre koho je workshop určený

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Iné info

Počet účastníkov na každý modul je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej organizátori odošlú potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

V prípade záujmu kontaktujte na mail: ozbranabeala@gmai.com.