Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi, ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Seminár je zameraný

  • zvýšenie kompetencie v oblasti zisťovania názoru dieťaťa inak než rozhovorom (využitie kreatívnych a hravých techniky, na ktoré deti pozitívne reagujú)

  • získanie praktických terapeutických nástrojov pre zisťovanie názorov dieťaťa, ich vyhodnotenie a zohľadnenie v rozhodovacích procesoch

  • na možnosti ako podporiť u detí diskusiu o pocitoch, rodine a o ambíciách do budúcnosti

  • ako vytvoriť priestor na diskusiu o zložitých situáciách, ako počúvať názory dieťaťa a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktorých sú súčasťou

Organizátor

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Čas

09:00 - 15:00