Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Využitie KB metód u detí s ADHD a s poruchami správania

Program vzdelávania sa skladá z didaktickej a praktickej časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a striedajú.

 

Didaktická časť obsahuje základné informácie o kognitívno- behaviorálnom spôsobe práce s deťmi, ktoré trpia psychickými problémami. Ide predovšetkým o žiakov a žiačky s ADHD a s poruchami správania.

V praktickej časti si účastníci a účastníčky jednotlivé KB techniky precvičia.


Organizácia kurzu

Kurz je rozdelený do dvoch víkendových stretnutí po 20 vyučovacích hodín.


Lektorka

PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka, psychoterapeutka. Pracovala ako externá krízová interventka na linke dôvery. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, komplexný výcvik pre KBT a supervízny výcvik.


Akreditácia

MŠ SR tomuto programu aktualizačného kontinuálneho vzdelávania priznalo 10 kreditov pre tieto kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

22 august -
28 október 2019
Hlohovec, SK
EUR 200

Linky:

Využitie KB metód u detí s ADHD a s poruchami správania

O nás Tipy Podmienky