Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Výučbová podpora žiakov so zameraním na rozvoj matematických predstáv a zručností

Celodenný online seminár s využitím aplikácie Včielka.


 • Radi by ste pomohli deťom, ktoré sa v matematike z rôznych dôvodov strácajú?
 • Chcete zistiť, ako Včielka pomáha deťom nájsť a doplniť medzery v matematických vedomostiach?
 • Zaujíma Vás, ako rozdelenie matematiky vo Včielke do najmenších možných častí pomáha deťom naozaj porozumieť jednotlivým matematickým konceptom?


Seminár spája teoretické znalosti s praktickými. Cieľom je pripraviť pedagógov na prácu s interaktívnou on-line aplikáciou Včielka tak, aby pre žiakov bolo vyučovanie pútavejšie a mohli rozvíjať svoje znalosti hravou formou.


Obsah

 • ako využitie digitálnych technológií umožňuje pomáhať všetkým žiakom, ktorí majú subjektívne i objektívne problémy pri zvládaní školských nárokov
 • podpora Včielky pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov MŠ v súvislosti so súbormi cvičení pre pochopenie problému, precvičovanie a budovanie zručností pri bežnej výučbe matematiky 
 • Včielka ako plnohodnotný nástroj tiež pre prácu s deťmi s rizikom rozvoja špecifických aj nešpecifických porúch učenia, či detí s odlišným materinským jazykom
 • porozumenie metodickým súvislostiam pri vytváraní matematických predstáv a vedomostí u detí, pripravenosť reagovať na ich individuálne, osobnostné a metodické potreby
 • ako je možné prostredníctvom aplikácie Včielka úzko spolupracovať s rodičmi a zostaviť tak dieťaťu program na mieru prispôsobený jeho potrebám
 • po seminári budete môcť Včielku plnohodnotne využívať v bežnej praxi a robiť orientačnú pedagogickú diagnostiku, vďaka ktorej dokážete rýchlo identifikovať príčiny problémov u žiakovLektorky

 • PaedDr. Renata Wolfová
 • Mgr. Tereza PhilippováOrganizačné info

 • čas: 9:00 - 16:00 h (8 vyučovacích hodín, pauza na obed, kratšie prestávky)
 • po absolvovaní seminára účastník dostáva automaticky certifikát