Vytvorené: pred 3 mesiacmi
Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa
Vhodná ale aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny efekt na vývin a následne aj na správanie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa. Aj zdanlivo malý stres, ktorý dieťa v ranom veku zažije, môže mať trvalý dopad na architektúru a chémiu mozgu a teda aj na správanie dieťaťa. Všetky životné skúsenosti utvárajú mikroskopické detaily v našom mozgu. Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že to, čím sme, závisí od toho, kde sme dosiaľ boli.

Seminár je zameraný
  • na neurobiologické aspekty sociálneho a emocionálneho vývinu detí; 
  • epigenetiku; 
  • dopad raného stresu na správanie a sociálne fungovanie dieťaťa; 
  • možnosti prepojenia vývinovej neurovedy s terapiou komplexnej traumy.
9 september -
10 september 2020
Martin, SK
EUR 150

Linky:

Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

O nás Tipy Podmienky