Vytvorené: pred 2 týždňami

Vizuálny stres - testovacia metodika

Webinár ČR zameraný na možnosť testovania vizuálneho stresu a využitia farebných fólií ako podporných opatrení pri nápravách čítania (voľne nadväzuje na už realizovaný seminár Barevné fólie jako podpůrná opatření při nápravách čtení a na webinár Když barvy pomáhají číst). Účastníci sa dozvedia informácie, ktoré rozširujú a vysvetľujú obsah Testovací sady vizuálního stresu, ktorú je možné zakúpiť.


Obsah

 • Detailný rozbor symptómov vizuálneho stresu

 • Kladenie otázok pri testovaní

 • Testovanie vhodnej farebnej fólie pre čítanie pomocou "ružice farieb".

 • Postup kombinácie viacerých farebných fólií

 • Práce s Wilkinsovým testom rýchlosti čítania

 • Odpovede na otázky 


Lektor

Ing. Libor Štěpán

Problematike vizuálneho stresu a Irlen syndromu sa venuje od roku 2017. Spoločne s manželkou Janou preložili diagnostický manuál vizuálneho stresu britskej spoločnosti Crossbow Education. V roku 2019 absolvoval tréning Irlen Screener v Irlen Inštitúte vo Velkej Británii.


Komu je webinár určený

 •  rodičom, pedagógom, logopédom, psychológom


Organizačné info

 • čas konania 18.00 - 20.00 hod. (štvrtok)

 • prihlásiť sa možno uhradením registračného poplatku a zadaním e-mailové adresy v rámci procesu úhrady. Zadaný e-mail bude slúžiť na vzájomnú komunikáciu (zaslané budú všetky dôležité in.formácie, doklad o úhrade pre účtovnú evidenciu, link na prihlásenie na webinár najneskôr 8.9., potvrdenie o účasti na webinári)

 • na webinár je možné sa prihlásiť do 7.9.2021


Účastník obdrží 

 • Špeciálne vytvorený záznamový arch, ktorý vás prevedie testovaním farebnej fólie (růžice barev).

 • Potvrdenie o účasti na webinári. Po skončení webinára organizátori zašlú formulár, do ktorého vyplníte osobné údaje nutné pro vystavenie potvrdenia.

 • Záznam webinára na zhliadnutie po dobu 90 dní


9 september 2021
on-line, CZ
EUR 24

Linky:

Vizuálny stres - testovacia metodika