Vytvorené: pred 4 mesiacmi

Test prediktorov gramotnosti – TPG – ako ho používať

Test vytvorený na hodnotenie úrovne vývinu jazykovo-kognitívnych pregramotnostných schopností. Jeho cieľom je identifikovať deti s budúcimi ťažkosťami pri osvojovaní si čítania a písania. Je vhodný na diagnostiku u predškolákov a žiakov 1.ročníka ZŠ, možno ho použiť už v rámci screeningu. V praxi ho využívajú špeciálni pedagógovia i logopédi.

Rozoberieme si jeho jednotlivé subtesty, ako test vyhodnotiť, ako interpretovať výsledok testu.  Aké činnosti zaradiť do terapie pre rizikové deti s vývinom porúch učenia.Lektor

PhDr. Denisa BödökováOrganizačné info

  • čas: 19.00 - 20.10 - 70 minútová prednáška na vybranú tému
  • možnosť zdieľania skúseností, online chat s lektorom kurzu 
  • materiály z webinára – prezentácia, video k opakovanému prehrávaniu 
  • osvedčenie o absolvovaní webinára, ktoré si môžete stiahnuť už na  druhý deň po absolvovaní webinára
  • webinár je možné objednať na účastníka alebo na zamestnávateľa, v obidvoch prípadoch vám organizátor vystaví faktúru


5 december 2022
on-line, SK
EUR 12

Linky:

Test prediktorov gramotnosti – TPG – ako ho používať