Vytvorené: pred 2 týždňami
Terapia hrou a filiálna terapia. (12-mesačný výcvikový program)
Cieľ
Osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Termíny stretnutí
Vzdelávanie je tematicky rozdelené do desiatich dní/deviatich stretnutí: 
1.   stretnutie: 14.-15.01.2021 (štvrtok 9.00 – 16.00; piatok 9.00 – 14.00)
2.   stretnutie: 18.02.2021 (9.00 – 16.00) 
3.   stretnutie: 12.03.2021 (9.00 – 16.00)
4.   stretnutie: 22.04.2021 (9.00 – 16.00)
5.   stretnutie: 20.05.2021 (9.00 – 16.00)
6.   stretnutie: 17.06.2021 (9.00 – 16.00) 
7.   stretnutie: 23.09.2021 (9.00 – 16.00)
8.   stretnutie: 21.10.2021 (9.00 – 16.00)
9.   stretnutie: 26.11.2021 (9.00 – 16.00)

Poplatok: 78€ za jeden výukový deň; 156€ za dvojdňové stretnutie. 
14 január -
15 január 2021
Martin, SK
EUR 156

Linky:

Terapia hrou a filiálna terapia. (12-mesačný výcvikový program)

O nás Tipy Podmienky