Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Snoezelen 1 - úvod do práce v multisenzorickom prostredí
Kurz je úvodným školením do problematiky, na ktorom získate základné poznatky k metóde Snoezelen

Obsah 
  • filozofické a historické východiská
  • oblasti jeho využitia, možnosti uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami
  • oboznámenie s rôznymi typmi multisenzorických miestností a prostredí
  • aktuálne trendy v spôsoboch ich využitia u nás a v zahraničí
  • proces plánovania a budovania multisenzorického prostredia
  • ukážka a a pobyt v multisenzorickej miestnosti s dôrazom na jej praktické využitie
Na úvodné školenie neskôr nadviažeme novembrovým kurzom Snoezelen 2.

Pre koho je školenie určené
Pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom, ktorí chcú získať základy k problematike Snoezelenu. 
Určené je osobám, ktoré ešte nemajú skúsenosti so Snoezelenom, pracujú v zariadení s novovytvorenou multisenzorickou miestnosťou, alebo v zariadení, ktoré zvažuje zriadenie multisenzorickej miestnosti, prípadne je v procese budovania a plánovania miestnosti

Lektor
Mgr. Dagmar Mega
Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. 
Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Akreditácia 
Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – osvedčenie
12 október 2019
Trenčín, SK
EUR 69

Linky:

Snoezelen 1 - úvod do práce v multisenzorickom prostredí

O nás Tipy Podmienky