Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Slová a príbehy v ARTETERAPII
Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom procese slová pomáhajú uchopiť a uvedomiť si naše myšlienky a pocity.

Obsah
Seminár je rozdelený na dve časti – prácu s deťmi a s dospelými
Doobedie:
  • špecifiká práce s detským klientom/čitateľom (spôsob práce, výber textu, rozvrhnutie stretnutia)
  • praktická ukážka – zážitková časť
  • inšpirácie z praxe – prezentácia workshopov z projektov OZ Artea (s deťmi predškolského veku, žiakmi ZŠ a 8-ročného gymnázia, s deťmi s poruchami zraku, s deťmi so špecifickými potrebami)
Poobedie:
  • špecifiká práce s dospelými čitateľmi
  • praktická ukážka – zážitková časť
  • inšpirácie z praxe – prezentácia z aktivít OZ Artea (arteterapeutický čitateľský klub, arteterapeutická skupina pre ľudí s poruchami zraku, arteterapeutický čitateľský program zameraný na vzťahy, využívanie hudby aj textu)

Cieľová skupina
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.
 
Lektor
Mgr. Katarína Mihinová – poradenská psychologička a arteterapuetka. Absolvovala rôzne dlhodobé a krátkodobé arteterapeutické semináre a kurzy, dlhodobý kurz muzikoterapie, výcvik v symbol terapii. Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava. Vedie zážitkové workshopy interaktívneho čítania pre deti MŠ a ZŠ.
 
Organizačné info
Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Žilina
Čas: 9:00 – 18:00
Cena: 55,- Eur.  je potrebné uhradiť do 15.5.2020. Pri neskoršej platbe je cena 70,- Eur.
Min. počet 10 účastníkov, max. počet účastníkov 14
30 máj 2020
Žilina, SK
EUR 55

Linky:

Slová a príbehy v ARTETERAPII

O nás Tipy Podmienky