Vytvorené: pred 6 mesiacmi

RODINNÁ DOSKA – workshop

Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti.

„Familienbrett“ – Rodinná doska  je komunikačným prostriedkom, ktorý jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi do vhľadu svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Je vhodná pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinou ako aj v supervízii. Bola vyvinutá ako diagnosticko terapeutická pomôcka, ktorá poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života.

Workshop pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej, v ktorej formou zážitku na sebe si účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Pre koho

Workshop je určený pre psychológov, psychoterapeutov a odborných pracovníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách s rodinami ako aj s jednotlivcami.

Lektorka

PhDr. Lygia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi, pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v KIP, PCA. Vedie výcvikové skupiny v PCA v Pre-terapii.

Organizačné info

Čas: 25.09.2021, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, M.R.Štefánika 34, Žilina

Cena: Účastnícky poplatok 85,- EUR ( platba do 10.9.2021, neskôr 95,-EUR )je potrebné uhradiť bankovým prevodom

Miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne prihlásení účastník obdrží potvrdzujúci email. Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti organizátor nevracia.

Prihlásením a úhradou zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.

V prípade záujmu je možnosť zabezpečenia kreditov SKP (Slovenská komora psychológov) – 8 kreditov

25 september 2021
IZV, Žilina, SK
EUR 85

Linky:

RODINNÁ DOSKA – workshop