Vytvorené: pred mesiacom

Práca s detskou kresbou

Obsah

Možnosti praktického využitia detskej kresby v psychodiagnostike-pohľad na kresbu ako na príležitosť nazrieť do inak ťažko dostupného vnútorného sveta dieťaťa.


Účastníci a účastníčky kurzu sa zoznámia s najbežnejšími kresebnými metódami vhodnými pre prácu s deťmi, ich administráciou a možnosťami interpretácie – predovšetkým s kresbou rodiny a začarovanej rodiny, kresbou postavy (vývinový a projektívny test), testom stromu a voľnou kresbou.

Ťažisko kurzu je postavené na ukážkach kresieb rôznych detí z poradenskej a klinickej praxe v kombinácii viacerých kresebných metód.


Obsah kurzu:

 • Špecifické znaky detskej kresby

 • Zdroje problémov pri interpretácii detských kresieb

 • Vývin detskej kresby

 • Voľná kresba ako vzor správania aj ako pohľad do sveta detského myslenia

 • Kresba rodiny a začarovanej rodiny

 • Kresba postavy ako vývinový test

 • Kresba stromu a postavy u detí

 • Varovné znaky v kresbe: známky zneužívania, výchovné problémy, známky agresivity, psychické problémy

 • Prejavy organicity a zníženého intelektu


Komu je určený

Kurz je určený predovšetkým pre psychológov a psychologičky (prípadne aj pre študentov a študentky psychológie alebo pre tých, čo sa v praxi zaoberajú diagnostikou a dobre sa orientujú v psychologickej problematike – podmienkou je orientácia v psychológii osobnosti).


Lektor/lektori

Zdeněk Altman

 • Má dlhoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologických poradniach (12 rokov), zaoberal sa predovšetkým výchovnými problémami v období dospievania.

 • Od r.1993 pracuje ako súkromný psychológ, venuje sa lektorskej činnosti, psychologickému poradenstvu, mediácii a psychodiagnostike.

 • V oblasti psychologickej diagnostiky sa zaoberá výbermi a posudzovaním osôb v rámci personálneho poradenstva. Venuje sa diagnostike aj teoreticky, najmä projektívnym technikám.

 • Je autorom odborných príručiek: Test stromu, Kresba postavy a Test ruky.


Organizátor

Občianske združenie Artea


Organizačné info

 • Termín: 21-22.10.2023

 • Čas: sobota 8:30-16:45, nedeľa 9:00-14:45

 • Miesto: online

 • Kurz nie je akreditovaný SKP ani MŠ SR.

Termín prihlásenia

Do 21.10.202321 október -
22 október 2023
online, SK
EUR 115

Linky:

Práca s detskou kresbou