Vytvorené: pred 3 mesiacmi
Poruchy autistického spektra
Workshop zameraný najmä na etiopatogenézu ochorenia, diagnostické kritéria a pochopenie príznakov, možnosti skríningových metód.  Workshop bude obsahovať teoretickú aj praktickú časť (videonahrávky, rozbory kazuistík). 

Obsah
  1. Stručná história diagnózy autizmu
  2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
  3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
  4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
  5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
  6. Diskusia a výmena skúseností

Komu je určený 
Psychológovia/psychologičky, 
psychiatri/psychiatričky, 
liečební pedagógovia/pedagogičky, 
sociálni pracovníci/pracovníčky, 
ľudia z pomáhajúcich profesií 

Max. počet účastníkov je 16

Lektor
Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Akreditácia 
V procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi. Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. 
Za kredity sa poplatok hradí zvlášť (6€). 

Organizátor 
Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava 
27 november 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Linky:

Poruchy autistického spektra

O nás Tipy Podmienky