Vytvorené: pred mesiacom

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých-s terapeutickými kartami REZILIENCIA

Obsah

Ako sa ľudia vyrovnávajú s ťažkými udalosťami, ktoré menia ich životy…psychická odolnosť nie je vlastnosť, ktorú niekto má a niekto nemá…. môže sa ju naučiť ktokoľvek…

 

Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami- ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb dieťaťa, adolescenta a dospelého, pri budovaní sebapodpory a odolnosti. Pri práci sa používajú terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity a Emočné a situačné karty pre mužov. Práca s klientom je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

Komu je určený

Psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

Lektorka

Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Organizačné info

  • Termín: 20.9.2021

  • Začiatok o 9.00

  • Predpokladaný koniec o 14.00

  • Miesto: Štúdio pohybu a jogy ALMA,  Janka Kráľa 7, 01001 Žilina

20 september 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 45

Linky:

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých-s terapeutickými kartami REZILIENCIA