Vytvorené: pred rokom

Online kurz posunkového jazyka

Posunkový jazyk je veľmi zaujímavý, vynaliezavý a hlavne zážitkový. 


NOVY KURZ ZAČÍNA

  • Skupina 1) od 4.1.2023 stredy o 18:30hod  (počet miest limitovaný) 
  • Skupina 2) od 5.1.2023 štvrtky o 18.30hod (počet miest limitovaný) 
  • Skupina 3) doobedné hodiny (skupina sa otvorí, pri nazbieraní počtu prihlásených- prihlášky sa zbierajú priebežne a pri naplnení skupiny budú záujemci kontaktovaní)Organizačné info

  • Hodiny vždy rovnaký deň, rovnakú hodinu.
  • Rozsah:  12 hod/3 mesiace, 1 vyučovacia hodina = 40min
  • Prihlásenie do: 5.12.2022 ( o poradí účastníkov rozhoduje včas zaslaná prihláška a uhradená vystavená faktúra)
  • hodiny prebiehajú cez aplikáciu ZOOM (link na prihlásenie sa na hodinu ako aj ďalšie informácie organizátor zasiela po odoslaní prihlášky a uhradení kurzu)
  • maximálny počet v skupine 10 ľudí
  • na preopakovanie sú z lekcií k dispozícii videá so slovíčkami, ktoré sa práve prebrali a pracovné zošity.
  • Odoslané prihlášky sú záväzné, preto zvážte, či váš záujem o kurz je ozajstný a nie len informatívny, nakoľko organizátor bude posielať hneď aj faktúru. 


4 január -
22 marec 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 87

Linky:

Online kurz posunkového jazyka