Vytvorené: pred týždňom

ONLINE kurz Comenia Script®

Toto praktické písané písmo pre deti je jednoduché, moderné a súčasné. Cieľom projektu je radosť z písania a bezproblémová čitateľná komunikácia latinkou na medzinárodnej úrovni. Písmo je vhodné aj pre dysgrafikov a ľavákov.Z obsahu

 • O písme, charakteristika písma, varianty písma
 • Písanky CS, didaktické pomôcky CS, písanie do písaniek
 • Písmo z overovania, hodnotenie písma detí
 • Diskusia


Komu je určený

 • primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (ale môžu sa zúčastniť napr. aj rodičia alebo študenti pedagogických smerov, účastník nemusí byť nutne učiteľom)Lektor

Mgr. Andrea Cinegová


Organizačné info

 • Prihlasovanie: do 03.02.2022 (alebo do naplnenia kapacity)
 • čas konania: 07.02.2022 od 13:00 do 16:00

08.02.2022 od 13:00 do 16:00

 • poplatok zahŕňa ONLINE školenie, zadanie a vyhodnotenie záverečného testu, drobný školiaci materiál
 • poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od prihlásenia (najneskôr však 03.02.2022)
 • poplatok možno uhradiť bankovým prevodom, na faktúru, cez TatraPay alebo CardPay (úhrada v hotovosti nie je možná)
 • každý účastník školenia získa zľavový kód na nákup pomôcok cez eshop www.dobreucebnice.sk (bude zaslaný mailom 2 týždne po školení)
 • po školení absolvujú účastníci ešte záverečnú skúšku, avšak najskôr o 3 týždne po absolvovaní školenia, skúška prebieha korešpondenčnou formou na základe dohody s lektorkou
 • po úspešnom absolvovaní skúšky bude učiteľovi vydaný certifikát oprávňujúci vyučovať písmo Comenia Script®


7 február -
8 február 2022
on-line, SK
EUR 55

Linky:

ONLINE kurz Comenia Script®