Vytvorené: pred mesiacom
Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. 
Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.
 
Copingové terapeutické karty (Cope cards)
Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti a pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie.
Karty s príbehmi (Storytelling cards)-Využijete ich pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov.
Pri práci s Emočnými kartami (Emotion cards) vás naučíme ako nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).
Karty Mythos (Mythos cards) zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové

Komu je kurz určený
Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a odborným pracovníkom krízových centier (v prípade, že Vaša profesná základňa nespadá do tejto skupiny, informujte sa prosím u organizátora o možnosti Vašej účasti).

Lektor:
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Pracovala ako školská psychologička na dvoch základných školách, v súčasnosti pracuje v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

Organizačné info
  • Čas: 12.6.2020, začiatok o 9.00 a koniec o 16.00 hodine.
  • Cena: 70€  -  platbu je potrebné uhradiť do 7.6.2020

Počas kurzu pracujeme cez platformu ZOOM
  • Účastníci sa navzájom vidia, počujú, aktívne zasahujú do priebehu stretnutia, sledujú videá aj prezentácie lektora
  • Účastníci dostanú vopred handouty, ktoré ich budú sprevádzať počas workshopu - môžu tak venovať svoju plnú pozornosť výkladu lektorky
  • Lektorka pracuje s kartami interaktívne s účastníkmi workshopu - absolvujú 3 sebaskúsenostné aktivity
  • Počas online kurzu netreba mať zakúpene karty dopredu

Online prihlásenie TU:
Po prihlásení dostanete do emailu bližšie info k platbe a ďalšiemu postupu. 

12 jún 2020
IZV, Žilina, SK
EUR 70

Linky:

Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

O nás Tipy Podmienky