Vytvorené: pred mesiacom

Nespojité písmo Comenia Script

Dvojdňový certifikovaný metodický on-line webinár. Kurz sa zaoberá informáciami aj praktickou stránkou nového písacieho písma Comenia Script® a vyškolením pedagógov, ktorí chcú toto písmo vyučovať.

Z obsahu

  • O písme, charakteristika písma, varianty písma,
  • Písanky CS, písanie do písaniek
  • Didaktické pomôcky CS,
  • Písmo z overovania,
  • Hodnotenie písma detí,
  • Diskusia.

Komu je určený

  • primárne pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (ale môžu sa zúčastniť napr. aj rodičia alebo študenti pedagogických smerov, účastník nemusí byť nutne učiteľom).
  • podľa názoru Náš Poklad je vhodné aj pre zaškolenie školských špec.pedagógov

Lektorka

  • Mgr. Andrea Cinegová


15 apríl -
16 apríl 2021
on-line, SK
EUR 55

Linky:

Nespojité písmo Comenia Script