Vytvorené: pred rokom
Multidisciplinárne intervencie v rozvode
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce 
s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Cieľová skupina účastníkov
 Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

Ciele workshopu
Na konci workshopu by mali účastníci:
  • porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysoko konfliktných situáciách rodinného systému
  • vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu
  • poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu
  • poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode
  • vedieť vytvárať kontrakty s jednotlivými časťami spolupracujúceho systému (a to aj v situáciách, keď ľudia nechcú spolupracovať) 
  • vedieť vytvárať dohody o spolupráci s inými pomáhajúcimi profesiami

Miesto konania 
Okolie Zvolena (miesto bude upresnené prihláseným účastníkom)

Čas konania 
1. deň 10:00 – 18:00
2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)

Lektori 
Zuzana Zimová, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

Cena
89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

Prihlásenie do: 20.8.2019

Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, 0908 866 816, info@aveprosperita.sk

2 október -
3 október 2019
Zvolen, SK
EUR 89

Linky:

Multidisciplinárne intervencie v rozvode Zvolen

O nás Tipy Podmienky