Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Múdrosť 12-tich krokov AA v Terapii Traumy
Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebaliečenia. Ľahko sa stane, že narazíme na limity a cítime bezmocnosť. Hľadáme inšpiráciu a podporu pre seba aj svojich klientov.
Jedným z najcennejších zdrojov inšpirácie sa pre lektorov kurzu stali svojpomocné skupiny postavené na princípoch 12. krokov. Formulovali ich Anonymní alkoholici pred 80 rokmi a odvtedy sa nazbieralo veľké bohatstvo skúseností s uzdravovaním z rôznych, často i ťažkých psychických problémov. Tieto skúsenosti tvoria vzácny poklad múdrosti a môžu nás naučiť veľa o tom, ako sa ľudia uzdravujú, čo funguje na ceste k duševnému zdraviu a vyrovnanosti a ako premeniť utrpenie na zdroj vnútorného zrenia a rastu.

Cieľ workshopu
Podeliť sa o múdrosť 12. krokov a prepojiť ju s poznatkami z psychotraumatológie.

Cieľová skupina
Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a iným záujemcom z pomáhajúcich profesií.

Lektor
Mgr. Hana Vojtová – psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka, lektorka SIPE. Pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne. 

Organizátor
Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) 

Organizačné info
Miesto konania:  Žilina
Čas: 09:00 – 18:00
Cena: 69,- pri úhrade do 15.11.2020, neskôr platba 79,- Eur.
Min. počet: 10 účastníkov

Kredity
V prípade záujmu zabezpečenie kreditov SKP (Slovenská Komora Psychológov) – 8 kreditov
4 december 2020
Žilina, SK
EUR 69

Linky:

Múdrosť 12-tich krokov AA v Terapii Traumy

O nás Tipy Podmienky