Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Kurz kresby - Dom-strom-osoba (HTP)

House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektívnych metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch.

  • Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu.

  • Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu.

  • Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca.

Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

Seminár je zameraný na získanie základných informácii ohľadom administrácie a interpretácie testu H-T-P. Postupne sa účastníci budú venovať všeobecným aj špecifickým charakteristikám kresby domu, kresby stromu aj kresby osoby.

Seminár je obohatený veľkým množstvom praktických ukážok a kazuistík.

26 február -
27 február 2024
online - platforma ZOOM, SK
EUR 180

Linky:

Kurz kresby - Dom-strom-osoba (HTP)