Vytvorené: pred mesiacom
KUPREV - online formou

Program KUPREV je určený predovšetkým pre deti od 4 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky. Je zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete, ťažisko sa kladie na domácu prácu s dieťaťom. Je úspešne používaný pri dysfatických a autistických deťoch, u detí s ADHD a tiež je vhodný aj pre deti s hraničným intelektom.


Komu je určený

  • školským psychológom
  • špeciálnym pedagógom
  • logopédom
  • učiteľom materských škôl

Organizačné info

  • Kurz bude prebiehať dňa 20.06.2020 (sobota) od 09:00 hod. do 15:30 hod dištančnou - ONLINE - formou
  • Účastníkov po prihlásení prioritne zaraďujú do prvého termínu, po naplnení kapacity 20 ľudí do druhého, ktorý je 17.7.2020.
  • účasť je potrebné potvrdiť mailom, vyplniť prihlášku, následne uhradiť kurzovné, následne bude prihlásený účastník zaradený do kurzu
  • dobierkou dostane pracovný zošit (nie je v cene kurzu, stojí 18 €)
  • tri dni pred zahájením kurzu bude lektorka kontaktovať účastníkov kurzu za účelom odskúšania videohovoru, pomocou ktorého bude následne kurz prebiehať
  • počas kurzu bude lektorka posielať účastníkom poznámky v jednotlivých slideoch
20 jún 2020
online, SK
EUR 83

Linky:

KUPREV - online formou

O nás Tipy Podmienky