Vytvorené: pred týždňom
KUPREV - on line

Program KUPREV je určený predovšetkým pre deti od 4. rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky.

Je zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete, ťažisko sa kladie na domácu prácu s dieťaťom. Je úspešne používaný pri dysfatických a autistických deťoch, u detí s ADHD a tiež je vhodný aj pre deti s hraničným intelektom.


Komu je určený

  • pre školských psychológov,
  • špeciálnych pedagógov,
  • logopédov
  • učiteľov materských škôl 


Organizačné info

  • kurz bude prebiehať v čase od 9.00 - 15.30 hod. dištančnou on-line formou, prostredníctvom aplikácie ZOOM
  • Účastník bude po prihlásení vyzvaný k úhrade kurzovného a následne zaradený do kurzu.
  • Dobierkou dostane pracovný zošit (v cene 25 €, zošit nie je v cene kurzu)
  • Pred zahájením kurzu bude účastníka kontaktovať lektorka s bližšími informáciami ohľadom priebehu školenia
  • Počas priebehu kurzu bude lektorka posielať poznámky v jednotlivých slidoch
  • Po absolvovaní kurzu bude účastníkovi vystavené osvedčenie oprávňujúce pracovať s programom KUPREV


Organizátor

SCŠPP TREA v spolupráci s KUPROG CZ s.r.o.

22 august 2020
on-line, SK
EUR 83

Linky:

KUPREV - on line

O nás Tipy Podmienky