Vytvorené: pred rokom

"Keď vzťah lieči I."

Pre koho je workshop určený

Psychológovia/ičky, psychoterapeuti/ky, psychiatri/čky, liečební a špeciálni pedagógovia/ičky, sociálni pracovníci/čky, učitelia/ky, lektori/ky, mediátori/ky, mentori/ky, kouči/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií

Zámer workshopu

 • Predstaviť prácu s detským klientom založenú na vzťahu.

 • Predstaviť dynamiku vzťahovej väzby, ako sa prejavuje a ako s ňou pracovať v pomáhajúcich profesiách.

 • Diferencovať prístup k rozličným problémom v správaní.

 • Vyskúšať si a lepšie porozumieť svojim pracovným modelom, uvedomiť si, ako ich a zároveň aj klientov tieto modely ovplyvňujú a limitujú.

Východiskové princípy
 • Vzťahová väzba

 • Dynamický smer

 • Vzťahová psychoterapia

Ciele workshopu

 • Vedieť si odpovedať na otázku: Kto je klientom? (dieťa, rodič, rodina), čiže pre koho budeme pracovať a zvoliť adekvátne metódy

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi s rozličnými problémami v správaní 

 • Porozumieť pojmu vzťahovej väzby a jej dynamike v pomáhajúcich profesiách

 • Rozlíšiť, ako vytvárať vzťah s klientmi rôznych vekových skupín

 • Vedieť si stanoviť cieľ stretnutí

 • Zistiť, ako odolávať tlaku a zachovať si svoju profesionalitu


Lektori

PhDr. Alena Oravcová, Mgr. Beáta Sklenárová

Obe ukončili dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii certifikátom v psychoterapii a dlhodobý výcvik v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov.

Organizačné info

 • Workshop je rozdelený do 3 modulov po 2dni

 • Dátumy konania

  • Modul 1:

   • 27.10.2022 od 9:00 – 15:30                  

   • 28.10.2022 od 9:00 – 15:30

  • Modul 2:

   • 24.11.2022 od 9:00 - 15:30

   • 25.11.2022 od 9:00 - 15:30

  • Modul 3:

   • 15.12.2022 od 9:00 - 15:30

   • 16.12.2022 od 9:00 - 15:30

 • Cena každého z modulov: 115€

 • Miesto konania: Platforma ZOOM

 • Počet účastníkov na každý modul je limitovaný, o zaradení do workshopu rozhodne poradie doručenia vyplnenej prihlášky, na základe ktorej organizátori odošlú potvrdenie o účasti na workshope s údajmi k platbe.

 • Pri záujme o účasť kontaktujte organizátorov cez mail ozbranabeala@gmail.com.

27 október -
28 október 2022
ZOOM, SK

Linky:

"Keď vzťah lieči I."