Vytvorené: pred mesiacom

Vzťahy v rodine a význam rodinných rituálov

Sú alfa a omega toho, akými sme a ako sa správame. Vzťahy v rodine patria medzi tie najdôležitejšie a najintenzívnejšie, a preto sa im oplatí venovať!

Obsah

  • Aký dopad majú vzťahy na náš ďalší život?

  • Vieme ich pretvárať k lepšiemu a platí aj tu, že na “hru” treba dvoch?

  • Dôležitosť rodinných rituálov, či už ide o malé gestá alebo veľké výročné udalosti, ktoré formujú náš pohľad na svet a kreslia vzory vzťahov a ktoré posúvame ďalej

  • Ako sa vyhnúť škodlivým návykom

  • Ako funguje štruktúra v rámci rodinného sveta a čím sa môžeme inšpirovať. 


Lektor

Mgr. Jiří Halda 

  • Je učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor a diagnostik. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci.

  • V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.


Organizačné info

  • Štart: 20:30 hod.

  • on-line