Vytvorené: pred 3 týždňami

V každej chvíli ste im vzorom - webinár

Sú zrkadlom, ktoré vám nebude klamať! Nasledujú vás ako váš tieň, okom ornitológa skúmajú každý váš pohyb, načúvajú tomu, čo a ako hovoríte, neúnavne kopírujú vaše správanie. Do ich podvedomia sa zakresľujú vzorce, ktoré tam pretrvajú po desaťročia. Deti vzhliadajú k svojim rodičom, koniec-koncov, celá výchova je vlastne predovšetkým napodobňovanie dospelých dieťaťom.

Obsah

  • Ako sa zhostiť úlohy vzoru vo výchove?

  • Aký hlavných chýb sa vyvarovať a akých zásad sa držať?

  • Ako vstupujú do výchovy dieťaťa návyky, ktoré zase formovali rodičov?

Lektor

Mgr. Jiří Halda 

Je učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor a diagnostik.

Dlhodobo sa venuje téme výchovy. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.

10 november 2021
Online, SK
EUR 9

Linky:

Jiří Halda: V každej chvíli ste im vzorom | Webinár