Vytvorené: pred 7 mesiacmi
Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP - konferencia
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú organizuje UK Bratislava, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky má podtitul - skúsenosti, pozitíva, nedostatky, otvorené otázky. Na vzniku konferencie sa spolupodieľala Katedra špeciálnej pedagogiky Univerzity J.A.Komenského v Prahe. 

Cieľ konferencie 
Pohľad na integráciu/inklúziu žiakov so ŠVVP z rôznych uhlov pohľadu na Slovensku a v Čechách. 

Rokovací jazyk 
slovenský, český, anglický

Z konferenčných príspevkov bude vydaný zborník. 

Bližšie info a prihláška tu
O nás Tipy Podmienky