Vytvorené: pred 4 mesiacmi
INPP školský intervenčný program

Kurz o problematike pretrvávajúcich primitívnych reflexov a ich vplyve na konkrétne poruchy učenia a správania.


Obsah

  • ako používať Vývinový skríningový test neuromotorickej nezrelosti
  • ako aplikovať INPP školský intervenčný program


Kurz vychádza z unikátneho a osvedčeného modelu skríningu neuromotorického vývinu a intervencií, ktoré potvrdili mnohé vedecké štúdie a samotná prax. Kladie dôraz na fyzický vývin dieťaťa a vysvetľuje, ako neuromotorické zručnosti poskytujú základ pre úspechy v učení.

Skríningový test INPP zostavili odborníci s praxou z oblasti vzdelávania, medicíny a psychológie.


Pre koho je určený

Jednodenný kurz je zostavený primárne pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú možnosť realizovať program denne počas školského roka


Iné info

V cene je zahrnutý tréningový manuál, potvrdenie o absolvovaní kurzu a občerstvenie.

2 október 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Linky:

INPP školský intervenčný program

O nás Tipy Podmienky