Vytvorené: pred mesiacom

I. Česko-Slovenská konferencia v aplikovanej behaviorálnej analýze

Konferencia je výstupom z riešenia grantového projektu VEGA 1/0684/19 Evalvácia behaviorálnych intervencií v edukácii detí a žiakov s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami (2019 – 2021). Program konferencie je naplnený prednáškami odborníkov v aplikovanej behaviorálnej analýze.

Organizátor

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta a Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy


Organizačné info

  • čas konania: 9:00 do 15.00.

  • Registrácia, ako aj účasť na všetkých prednáškach v rámci konferenčného programu, je bezplatná.

  • Konferencia sa bude konať online formou v prostredí Zoom. Odkaz na prihlásenie bude registrovaným účastníkom odoslaný emailom.

  • Na konferenciu je možné sa registrovať do 11. 11. 2021 na tomto odkaze: https://forms.office.com/r/0t3sSg6abb