Vytvorené: pred 2 týždňami
Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.
Cieľ
Poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom vhľad a vhodné stratégie pri práci s deťmi s problematickým správaním s pohľadu attachmentovej teórie (agresívne deti, úzkostné deti, deti vyvolávajúce konflikty s rovesníkmi, deti hyperaktívne a nepozorné a pod.).

Seminár bude zameraný na tieto témy
1.   získanie najnovších poznatkov z neurobiológie a psychológie v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí; 
2.   porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania; 
3.   prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie; 
4.   osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; 
5.   zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;
6.   čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?;
7.   rola školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, rola asistenta učiteľa;
8.   dieťa a skupina rovesníkov v triede. 
9 november -
10 november 2020
Martin, SK
EUR 150

Linky:

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

O nás Tipy Podmienky