Vytvorené: pred 7 mesiacmi
Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí
Zameranie
  • získanie najnovších poznatkov z neurobiológie a psychológie v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí; 
  • porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania; 
  • prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie; 
  • osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; 
  • zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;
  • čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?;
  • rola školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, rola asistenta učiteľa;
  • dieťa a skupina rovesníkov v triede. 

Cieľ
Poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom vhľad a vhodné stratégie pri práci s deťmi s problematickým správaním z pohľadu attachmentovej teórie (agresívne deti, úzkostné deti, deti vyvolávajúce konflikty s rovesníkmi, deti hyperaktívne a nepozorné a pod.).

Cieľová skupina
Pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov ...

12 február -
14 február 2020
Martin, SK
EUR 198

Linky:

dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

O nás Tipy Podmienky