Vytvorené: pred 3 týždňami

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

On-line webináre.


  • Modul 1 (20. 4. 2024) – teoretická časť
  • Modul 2 (21. 4. 2024) – praktická časť


Komu je určený


Predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom: psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami pozornosti a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, pozornosti a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a prostredníctvom tréningu až úplne odstrániť.Lektorka

PaedDr. Petra Arslan Šinková

Školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar. Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.Organizátor

Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH WienOrganizačné info

  • Modul 1 - 130 € - je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar.
  • Modul 2 - 130 € - je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1.
  • Prostredníctvom vzdelávania fomou piatich modulov si účastníci webinárov prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.
  • Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania.
  • Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov (zverejnených na stránke Dr. Brigitte Sindelar), z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.  
  • Viac info o ďalších moduloch a o vzdelávaní nájdete na stránke www.sindelar.sk