Vytvorené: pred 3 týždňami

Čo potrebuje dieťa vedieť, aby sa naučilo čítať a písať?

Obsah online webinára

 • Ktoré schopnosti je potrebné rozvíjať v predškolskom veku, aby dieťa ľahšie zvládlo osvojovanie čítania a písania v 1. ročníku? 
 • Kedy je dieťa pripravené do školy z hľadiska bezproblémového osvojovania čítania a písania? 
 • Aké deti možno považovať za rizikové z hľadiska rozvinutia sa dyslexie v školskom veku?
 • Čo je čítanie a písanie a ako sa tieto schopnosti rozvíjajú v predškolskom a mladšom školskom veku?
 • Aký je vzájomný vzťah medzi čítaním a písaním, ako sa vzájomne ovplyvňujú vo vývine?
 • Čo môžu pedagógovia v materských školách i rodičia urobiť preto, aby deti išli do školy lepšie pripravené? 

Približne polhodina bude vyhradená na otázky účastníkov/účastníčok.


Komu je určený

Pre rodičov a pedagógov


Lektor

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD. - vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Prešove, Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore tanečné umenie a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore logopédia, z ktorého získala titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave a v SCŠPP Inštitút detskej reči. Počas svojej práce v SZUŠ Prokofievova sa niekoľko rokov venovala deťom v materských školách, kde učila hudobno-pohybovú výchovu. Je autorkou pracovného zošita Rozcvičme si jazýček – ilustrovaná logopedická rozcvičkarovnomenného oromotorického pexesapracovného zošita Robot Edko 1 a spoluautorkou edukačnej pomôcky s autokorekciou Slabiky s robotom Edkom. Všetky jej vydané materiály odporúča Slovenská asociácia logopédov.


Organizačné info

 • čas: 18.00 – 20.00
 • platforma: ZOOM
 • v deň konania webinára dostanú prihlásení link na pripojenie
 • cena vstupenky: 15 € s DPH/osoba
 • Každý prihlásený dostane e-mailom certifikát o účasti s informáciou o časovej dotácii - pre pegagógov do osobného, resp. atestačného portfólia (na certifikáte bude meno objednávajúceho, ak má byť iné, prosím, uveďte to do poznámky v objednávke)


Upozornenie: Kapacita webinára je obmedzená. Minimálny počet účastníkov 15.