Vytvorené: pred rokom

Čo je dobré vedieť o dyskalkúlii ?

Nový webinár s českým lektorom dr. Z. Martínkom


Obsah

 • Čo je to dyskalkúlia?
 • Ako prebhieha stanovenie diagnózy dyskalkúlie?
 • Aké sú vývinové štádia matematického myslenia od 4. roku života dieťaťa?
 • Aké typy dyskalkúlie poznáme?
 • Ako sa jednotlivé druhy dyskalkúlie prejavujú?
 • Ako môžeme využiť pomôcky, napr. tabuľku násobkov, číselnú os...


Približne polhodina bude vyhradená na otázky účastníkov/účastníčok.


Komu je určený

 • pedagógom,
 • odborníkom v poradenstve,
 • vychovávateľom,
 • asistentom pedagógov,
 • rodičom. 


Lektor

PaedDr. Zdeněk Martínek 

 • Je špeciálny pedagóg, v ČR vyhľadávaný lektor, odborník na problematiku agresívneho správania, šikanovanie, poruchy pozornosti, vzťahy v triede, rizikové správanie detí...
 • Absolvoval výcviky krízovej intervencie a za 24 rokov lektorskej činnosti pripravil pre pedagógov i rodičov cca 850 kurzov.
 • Je autorom monografie Agresivita a kriminalita školní mládeže.Organizačné info

 • čas: 18.00 – 20.00
 • platforma: ZOOM
 • v deň konania webinára dostanú prihlásení od organizátorov link na pripojenie
 • každý prihlásený dostane e-mailom certifikát o účasti s informáciou o časovej dotácii (pre pedagógov - do osobného/atestačného portfólia - na certifikáte bude meno objednávajúceho, ak má byť iné, je potrebné uviesť to do poznámky v objednávke
 • Každý účastník bude mať k dispozícii počas 7 dní videozáznam z webinára.
 • Upozornenie: Mininálny počet účastníkov 15, kapacita webinára je obmedzená.
24 február 2023
on-line, SK
EUR 17

Linky:

Čo je dobré vedieť o dyskalkúlii ?